Algemene Voorwaarden

Afspraken

Afspraken kunnen bij Mooi onder een kap gemaakt worden via onze Online Agenda of via de telefoon. Wij vragen om een aantal gegevens van u, zodat wij de afspraak aan u kunnen bevestigen en u kunnen herinneren aan de gemaakte afspraak. Wij hebben van u nodig uw voor- en achternaam, uw (mobiele) nummer en uw emailadres. Als u een afspraak maakt in de salon krijgt u van ons desgewenst een afspraken kaartje mee. De afspraak wordt altijd per mail aan u bevestigd ten tijde dat de afspraak ingepland wordt. Daarnaast ontvangt u 24 uur van tevoren een herinnering aan de afspraak per mail en ontvangt u 2 uur voor aanvang van de afspraak een mail ter herinnering.

Aangezien wij graag op tijd werken is het voor ons van belang dat u op tijd aanwezig bent. Kunt u het afgesproken tijdstip niet redden?Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch laten weten? Dan kunnen we bekijken of we de behandeling kunnen laten doorgaan in de resterende tijd.

Annuleren

Als u door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis genoodzaakt bent u afspraak te annuleren of te verzetten dan kan dit telefonisch via telefoonnummer 055 – 5417679 tijdens openingsuren. Daarnaast willen wij u vragen om dit zo spoedig mogelijk (liefst 24 uur van tevoren indien mogelijk) aan ons door te geven. Dit zodat wij niet met een onverwacht lege agenda zitten en hopelijk de lege plek weer zouden kunnen opvullen zodat onze werkruimte niet onbenut blijft.

Ruilen

Als u een artikel wil ruilen kan dit enkel binnen 14 dagen met kassabon. U kunt het artikel ruilen voor aan ander artikel. U krijgt geen geld retour. Voedingssupplementen en geopende/gebruikte verpakkingen en haartoevoegingen kunnen niet geruild worden.

No show (zonder melding niet op komen dagen).

Helaas hebben wij ondanks de herinneringsmails te maken met no show (het niet op komen dagen voor een reeds gemaakte afspraak). Omdat dit voor ons een grote inkomstenderving is daar wij opeens met een lege en onbenutte werkruimte zitten is de volgende regeling van kracht: Als u ons niet informeert zullen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

Annuleren binnen 24 uur.

Helaas hebben wij ondanks de herinneringsmail te maken met het niet tijdig annulering van de afspraak. Omdat dit voor ons een grote inkomstenderving is daar wij opeens met een lege en onbenutte werkruimte zitten is de volgende regeling van kracht: Als u ons niet tijdig informeert zullen wij 50% van de gereserveerde tijd voor onze rekening nemen en voor de andere 50% zijn wij genoodzaakt deze bij u in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor van ons een factuur.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Mooi onder een kap en de consument.

Verantwoording, toestemming en eigen risico:

Alle opdrachten van de klant van Mooi onder een kap geschieden op eigen risico.

Aansprakelijkheid:

Mooi onder een kap mag ervoor kiezen de consument een behandeling te weigeren wanneer zij dit (medisch) niet verantwoord vindt.

Mooi onder een kap doet haar uiterste best om het best en beoogde resultaat te behalen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan is Mooi onder eenkap alsnog niet aansprakelijk, tenzij komt vast te staan dat deze schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove opzet is te wijten.

Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande, docht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Mooi onder een kap in te dienen.

In geen enkel geval zal een klacht leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing